Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie miesiące to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku wynosiło 8,2 procenta, a jakieś spadki zanotowano aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z wyszukaniem dobrych pracowników.

Na pewno sytuacja tego typu jest mocno widoczna w branżach technologicznych, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie są świadomi tego, że to oni stawiają warunki. Lecz dość podobna sytuacja ma ostatnio miejsce w zupełnie nowych branżach, między innymi w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja będzie dość korzystna nie tylko dla pracowników, lecz również dla całości gospodarki, którą będzie napędzał odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć różne benefity, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla pracownika i jego rodziny.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się regularny wzrost bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ilość osób bez pracy osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Głównym powodem tego typu problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez licznych osób, technologiczny rozwój i automatyzacja pracy nie mają dużego wpływu na ilość bezrobotnych. Tego typu hasła usłyszeć już można od XIX wieku, a w dalszym ciągu mimo wykorzystywania dużej liczby urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują znikanie pewnych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą w swój rozwój i nie bać się zmian.

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Abstynencja pracowników przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej liczby dni będzie je wypłacał właściciel firmy, a później ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami duże znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w takie działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, pozwalających oszacować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie zainicjować skuteczne działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z bardzo często występujących powodów chorób pracowników. Ocenia się, że ponad połowa lekarskich zwolnień będzie rezultatem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony może się stać przyczyną poważnych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków będzie dla nich niosło życie w stresujących warunkach. Efekty tego typu sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie parę miesięcy to coraz lepsza sytuacja na rynkach pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki zanotowano aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach technologicznych, tam już od paru lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak identyczna sytuacja ma ostatnio miejsce w zupełnie nowych branżach, także w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu może być korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, ale także dla naszej gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost wypłat. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają różne dodatki, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich na przykład sportowe karty, opiekę medyczną czy ubezpieczeniowe pakiety dla całej rodziny.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się regularny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że już w bieżącym roku ogólna ilość ludzi bez pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu ludzi, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie mają dużego wpływu na ilość bezrobotnych. Hasła tego typu słyszy się często od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu mimo wymyślenia ogromnych ilości najróżniejszych urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane technologie mogą spowodować wymieranie niektórych zawodów i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie miesiące to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najniższy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku miało wartość około ośmiu procent, a jakieś spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z wyszukaniem dobrych pracowników.

Z całą pewnością taka sytuacja jest widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak dość podobna sytuacja pojawia się ostatnio w zupełnie nowych branżach, także w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Sytuacja tego typu jest bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, lecz również dla całości gospodarki, jaką będzie napędzał wzrost wynagrodzeń. Poza tym duże znaczenie zaczynają mieć pozapłacowe dodatki, jakimi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karnety do obiektów sportowych, opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w roku 2017 ogólna ilość ludzi bez pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, rozwój technologiczny i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na poziom bezrobocia. Tego typu hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a cały czas pomimo używania ogromnej ilości najróżniejszych maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane rozwiązania technologiczne będą powodowały wymieranie pewnych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Przy określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił pracodawca, a później taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ogromne znaczenie ma prewencja, dlatego też w tego typu działania często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy przy tym projekcie mogą skorzystać poza tym z licznych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu będzie można zainicjować odpowiednie działania zapobiegające, a dodatkowo zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, czynnik ten jest jednym z bardzo często występujących powodów nieobecności pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na rozmaitych obszarach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować powiększające się problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a zostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie wiedzą zupełnie, jak niepożądane skutki dla nich może nieść stresujące życie. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.