Aktualności – zadania końcowe – Szkoła Trenerów

Powiadomienie – zaliczenie – Kurs InstruktorskiNiniejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Instruktorów Interpersonalnych:

Zadaniem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a następnie przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Podstawowym fragmentem zaliczenia winien być program interpersonalne szkolenie z zarządzania biznesem

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Budowanie marki
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Doskonalenie umiejętności liderskich – reguły i zasady kierowania zespołami
 • Asertywność – budowanie własnej mocy oraz trening asertywnego sposobu komunikowania się


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU
 • FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ REDEMPTORIS MISSIO
 • MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W OŁAWIE
 • ZŁOTORYJSKI KLUB SPORTOWY „GÓRNIK” – ZŁOTORYJA
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „KUBUŚ”
 • „PODWÓJNY UŚMIECH”. STOWARZYSZENIE NA RZECZ BLIŹNIĄT.
 • POLSKI CZERWONY KRZYŻ
 • FUNDACJA „HASCO-LEK”
 • STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM „MEMORAMUS”
 • DAR SERCA
 • STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE DZIECI”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TOBIE”
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • „FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GLORIA VICTORIBUS”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT „ARKADIA” W GŁOWNIE