Ćwiczenia komunikacyjne – specjalizacja prof. Lipok


Gry strategiczne – literatura pomocnicza na szkolenia:

 • Zabawy Biznesowe poziom postawowy
 • porównanie systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Symulacje szkoleniowe , mgr E. Będnowski
 • Czechosłowacja – przewodnik szkoleniowy
 • Listy o Hiszpani

 • Gry biznesowe , dr hab. H. Biadacz
 • Niekochane góry
 • Ocena biznesowa systemu kryteriów wyboru projektów szkoleniowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena biznesowa wpływu projektów szkoleniowych realizowanych w ramach V. Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej na rozwój społeczno-gospodarczy oraz podniesienie konkurencyjności
 • Schronisko PTTK im. Wincentego Pola w Roztoce
 • Z Krakowa w Bieszczady
 • Żydzi Polscy. Dzieje i kultura
 • Miejska gimnazjada w piłce nożnej chłopców
 • Masaż klasyczny i segmentarny – Adam Zborowski (202)
 • Nutria i Nerwus – Małgorzata Musierowicz (920)
 • Małe zielone ludziki (1) – Krzysztof Borun (1442)
 • Dzienniki powojenne (tom 4) – Maria Dąbrowska (2067)
 • Niezwykłe choć prawdziwe przygody kapitana Korkorana – Alfred Assolland (2626)
 • Powrót z daleka – Marek Bieńkowski (3549)
 • Bajarka opowiada – Maria Niklewicz (3993)
 • Stal – Allan Brennert (4726)
 • Córka rzeki – Hong Ying (5812)
 • Poradnik prawny szefa firmy – Szymon Styś (6201)
 • Programowanie kart dźwiękowych w Turbo Pascalu – Norbert Kilen (7490)

 • Gry biznesowe , dr F. Będnowski