Ćwiczenia menedżerskie – grupa doc. Kulka


Ćwiczenia z zarządzania – lista na wykłady:

 • Gry Dla Menedzerów
 • pomiar i ocena biznesowa tempa wydatkowania środków UE w ramach IX i X priorytetu PO IiŚ (sektor energetyka) w kontekście wystąpienia potencjalnego zagrożenia utraty środków zgodnie z zasadą n+2/n+3
 • Symulacje z zarządzania , prof. dr hab. H. Blacha
 • Dokumenty i materiały krajoznawcze – wybór programów, uchwał, regulaminów
 • Francja – mały przewodnik szkoleniowy turystyczny. Wyd. II

 • Symulacje biznesowe , dr H. Bubalik
 • Ocena biznesowa gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena biznesowa wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Okolice Kiełbi. Podwarszawskie szlaki piesze. Wyd. II
 • Roztocze Środkowe – przewodnik szkoleniowy. Wyd. II
 • Tatrzański Park Narodowy
 • Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA
 • Mistrzostwa Polski i Puchary Polski Pływania,Tenisa stołowego, Judo, Szachów
 • Placówka – Bolesław Prus (279)
 • Łowy na węże morskie – Dave Wolverton (1270)
 • Historia Europy – Antoni Mączak (1400)
 • Ania z Lechickich pól (tom 1) – Maria Dunin-Kozicka (2271)
 • Handlarze czasem – Andre Norton (3131)
 • Honor Harinkton (tom 4 – Kwestia honoru) – David Weber (3778)
 • Vade mecum dziennikarstwa – BBC (4495)
 • Hybryda – Mattrix (5225)
 • Zdarzenie w Krahwinkel – Stefan Weinfeld (5739)
 • Obrońcy królestwa – Maja Lidia Kossakowska (6379)
 • Wszystkie strony świata – Ursula K. LeGuin (7523)

 • Symulacje menedżerskie , doc. C. Brzoza