Decyzje – firmy szkoleniowe z komunikacji – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Zestawienie wygranych wniosków w programie subwencji Australijskiego Grantu Akademickiego:

  • 2/T/LUBUSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie nowatorskich technologii produkcji urządzeń przemysłowych przez firmę z Radzionkowa., FIRMA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA ELEKTRON – ANDRZEJ URBANEK I ARKADIUSZ WALOSZCZYK SPÓŁKA CYWILNA, . Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Integra Consulting
  • 8/A/ŚLĄSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej formy zabiegu implementacji przeszczepów biologicznych metodą suchej artroskopii., SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia przyznano środki na gry szkoleniowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • B1/N/ZACHODNIOPOMORSKIE-, wzrost innowacyjności, konkurencyjności i zatrudnienia firmy poprzez ekonomizacja przestrzennej technologii D w procesach projektowania, testowania oraz produkcji lamp operacyjnych. , MCD ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku ogłoszono finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Herra. Zalecane w firmie Avenhansen
  • CE7/K/PODKARPACKIE-, ZESTAW MUF DO FILTRÓW PYŁKOWYCH I AKUSTYCZNYCH, VENTEC S.C. SROKA SŁAWOMIR, KALAS PIOTR, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Berndson
  • FB4/O/ŚLĄSKIE-, Zakup innowacyjnego mammografu cyfrowego, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB KOBIECYCH ORAZ SCHORZEŃ SUTKA TOMMED -BULA TOMASZ, Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji GFKM
  • 0/J/POMORSKIE-, Polski innowacyjny system połączeń przewodów i elementów konstrukcyjnych do budowy ciągów technologicznych służących do transportu materiałów sypkich i wysoce – erozyjnych cieczy oraz roztworów agresywnych chemicznie, zapewniający podwyższone standardy bezpieczeństwa w zakresie stosowanych ciśnień, szczelności, zakresu temperatur stosowania, niezawodności montażu w warunkach zagrożenia pożarowego, wybuchu pyłów i gazów, ułatwiający przesyłanie mediów niebezpiecznych w tym gazów, płynów i środków chemicznych mogących stanowić zagrożenie w formie skażenia środowiska lub niebezpieczeństwo niekontrolowanego zapłonu i zagrożenia wybuchowego w warunkach pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów., KG CONSTRUCTION SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Avenhansen
  • G7/K/OPOLSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności salonu poprzez kompleksowe przygotowanie innowacyjnych technologii i usług., STACH KARINA, Dla tego aplikacji ogłoszono dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Nęcki. Zalecane w instytucie Avenhansen
  • 7/I/ŚLĄSKIE-, wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług diagnostyki obrazowej., HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zaakceptowano dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji ODiTK
  • 7/U/POMORSKIE-, Przygotowanie platformy programowo – sprzętowej analizy aktywności obiektów (ludzi0/G/LUBELSKIErzeczy) z wykorzystaniem mikrolokalizacji opartej na technologii Bluetooth Low Energy wraz z możliwością rozszerzenia oferty produktowej, INSOLUTIONS S.C. ŁUKASZ KRISTOF, AGNIESZKA KRISTOF, Dla tego projektu ogłoszono subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Certes