Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Abstynencja pracowników przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej liczby dni będzie je wypłacał właściciel firmy, a później ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami duże znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w takie działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, pozwalających oszacować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie zainicjować skuteczne działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z bardzo często występujących powodów chorób pracowników. Ocenia się, że ponad połowa lekarskich zwolnień będzie rezultatem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony może się stać przyczyną poważnych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków będzie dla nich niosło życie w stresujących warunkach. Efekty tego typu sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.