Gry edukacyjne – hipotezy do pracy magisterskiej


Informujemy iż na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Integracyjne dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście książki do egzaminu:

  • zabawa słownikowa – „Laserowo-plazmowe źródło miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu o regulowanym zakresie emisji ” i „Jaskinie tatrzańskie jako składnik atrakcyjności turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego”
  • symulacja decyzyjna : „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej” oraz „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.”
  • gra biznesowa – „Zmiany częstości występowania opadów gradu w Polsce w latach 1954-1981” i Mnemotechniczne Gry Szkoleniowe oraz „Zachód i wschód: przestrzeń ekumeniczna”
  • gra komunikacyjna : „Obrachunki z narodowym socjalizmem w twórczości literackiej Guntera Grassa” oraz „Człowiek wobec śmierci. Analiza kulturowa na studium przypadku obserwowanych religii świata”
  • gra decyzyjna – „Metody pomiarów parametrów matrycowych detektorów podczerwieni” i „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne”
  • gra edukacyjna : „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego” oraz „Kuba od XVI do XX wieku w piśmiennictwie polskim”
  • symulacja menedżerska – „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki” i „Rozumienie pojęcia wolność”
  • gra słownikowa – „Homo znaczy człowiek. Wybrane aspekty życia mężczyzn będących w związkach” i „Kultura narodu i mniejszości narodowych Republiki Macedonii”
  • gra zespołowa : „Media elektroniczne w systemie komunikacji interpersonalnej w instytutucjach Unii Europejskiej” i „Śladami Karla Friedricha Schinkla. Architektoniczne realizacje Schinkla w Gdańsku ”