Gry komunikacyjne – hipotezy do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Symulacje Szkoleniowe zalecamy tu przedstawione publikacje do pracy dyplomowej:

  • symulacja komunikacyjna : „Internet w gałęziach gospodarki i administwacji w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku” oraz „Wizerunek mężczyzny w reklamie”
  • gra strategiczna : „Giovanni Battista Piranesi – dokumentalista antycznego Rzymu” i „Transformacja obyczajów w Polsce na podstawie poradników savoir-vivre”
  • gra słownikowa : „Znaczenie Federacji na Rzecz Kobiet w walce o uprawnienie płci” i Doktoranckie Gry Symulacyjne oraz „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym”
  • zabawa strategiczna : „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego” oraz „Zawód dziennikarz – współczesne wyzwania”
  • gra kreatywna – „Śladami Karla Friedricha Schinkla. Architektoniczne realizacje Schinkla w Gdańsku ” i „Ataki terrorystyczne na Duhrowce (2002), w Biesłanie (2004) i Moskwie (2010) na łamach „Newsweeka Polska” i „Polityki””
  • gra edukacyjna – „Motyw pocałunku w reklamie w nawiązaniu dzieł malarskich i fotografii” i „Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą jako cel europejskiej turystyki kulturowej”
  • gra komunikacyjna : „Fenomen plotki w ponowoczesności” oraz „Zwierzę podmiotem czy przedmiotem prawa?”
  • zabawa językowa – „Obraz szkoly w pierwszych filmach Wojciecha Marczewskiego” i „Spojrzenie Europejek na Afrykę”
  • gra zespołowa – „Myślenie Zachodu i Wschodu na studium przypadku starożytnej Grecji i Chin” oraz „Dobrodziejstwa i pokusy użytkowania internetu”