Gry kreatywne – zagadnienia do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na studiach Trening Kreatywny i Symulacje Umiejętnościowe dopuszczamy poniższe publikacje do zaliczenia:

  • zabawa decyzyjna : „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim” oraz „Motyw diabła w polskiej kulturze ludowej”
  • zabawa edukacyjna – „Ofiara losu, zwyciężczyni czy cwaniara? Femistyczne ujęcie baśni o Kopciuszku” i „Święta na tle kultury Polski i Macedonii”
  • gra zespołowa – „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985” oraz Systemowe Symulacje Menedżerskie oraz „Kobieta za zasłoną chusty. Tradycja, symbol, dyskryminacja”
  • gra kreatywna – „Atrakcyjność turystyczna Roztocza Zachodniego” oraz „Przyswajanie wiedzy językowej przez małe dziecko”
  • gra biznesowa – „Święty Mikołaj we współczesnej kulturze europejskiej” i „Sposoby przetrwania w nazistowskich obozach koncentracyjnych”
  • zabawa słownikowa : „Terroryzm nacjonalistyczny na danych źródłowych z Irlandzkiej Armii Republikańskiej” i „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza”
  • gra decyzyjna – „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy” i „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej”
  • zabawa menedżerska – „ETA-od manifestu intelektualistów po działalność terrorystyczną” oraz „Doping w sporcie”
  • symulacja edukacyjna – „Prawda życia, prawda ekranu – hiporzeczywistość w społeczeństwie współczesnym” i „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki”