Gry szkoleniowe – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Doświadczalne zezwala się na tu przedstawione opracowania do zaliczenia:

  • gra menedżerska – „Zaburzenia komunikacji w miejscu pracy” oraz „Język Shreka”
  • symulacja językowa – „Charakterystyka postaci detektywów w powieściach kryminalnych Agaty Christe” oraz „Etos człowieka w kontekście przemian ustrojowo gospodarczych Polski na podstawie filmu „Edi” Piotra Trzskalskiego”
  • gra lingwistyczna – „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa” i Zespołowe Symulacje i „Różne wymiary edukacji historycznej w Polsce z uwzględnieniem projektu historycznego Fundacji Patria Wielkopolska BUSU”
  • symulacja menedżerska : „Terroryzm bliskowschodni. Geneza, etapy konfliktu implikacje” oraz „Księżniczki niemieckie na dworach wczesnopiastowskich”
  • gra menedżerska – „Wpływ marketingu internetowego na treść użytkownika. Kontrola witryn informacyjnych” oraz „Projekt wycieczki do Islandii”
  • zabawa strategiczna : „Dzieło Alberta Camusa. Filozoficzne interpretacje życia” i „Jan Kochanowski – poeta egzystencji”
  • gra biznesowa – „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu” i „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce”
  • symulacja komunikacyjna – „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej” oraz „Rasizm jako przejaw wykluczenia”
  • symulacja lingwistyczna – „Obraz Francji w „Lalce” Bolesława Prusa i jej adaptacji filmowych” i „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na modelu kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach”