Nowe szkolenia dla sprzedawców

 • E-zarządzanie procesami wewnętrznymi w mikro i małych przedsiębiorstwach
 • Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020″ Regionalna strategia ekspansji nanotechnologii
 • iBud implementacja platformy B2B dla branży budowlanej – warsztaty z delegowania
 • innowacyjne linie technologiczne do produkcji pozycjonowanych zbrojeń budowlanych – warsztaty zamkniete i praktyczne szkolenia z obslugi klienta
 • nowoczesne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w BN Factory oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim – szkolenia z delegowania
 • Treningi Z Przywództwa wg Blancharda – szkolenia z zarządzania projektem i anglojęzyczne szkolenia z asertywności
 • Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec
 • elektroniczna platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia z delegowania
 • Karpacki Akcelerator Innowacji Informatycznych – treningi negocjacyjne
 • Komputerowa, automatyczna weryfikacja spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding projekt ( FACS ) –
 • MDT Enterprise – badania oraz uruchomienie znacznie ulepszonej wersji osystemowania MDT – szkolenia z kreatywności
 • Nowatorski serwis zdalny ASYSTENT RODZICA/PLANER do organizowania życia rodzinnego z dzieckiem w roli głównej
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z asertywności
 • Nowe podejście do e-mail marketingu – szkolenia menedżerskie
 • Ochrona własności intelektualnej z zakresie weterynaryjnych produktów leczniczych dla pszczół – treningi z konfliktów
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Planowanie rozwoju firmy DESIMO Marek Szołdrowski poprzez eksport – warsztaty z konfliktów
 • Poprawa jakości produkcji poprzez implementacja technologii cięcia laserowego i spawania plazmą – treningi pracownicze
 • Potencjalny antybiotyk oraz metoda otrzymywania nowych związków bakteriobójczych
 • Produkcja energii z OZE w Elektrociepłowni BARTOS – szkolenia ze stresu
 • Realizacja harmonogramu rozwoju importu drogą do rozpoczęcia sprzedaży usług na rynkach UE – szkolenia negocjacyjne
 • Rozpoczęcie działalności eksportowej w zakresie usług doradczych Firmy A1 Europe
 • rozwój importu firmy Witraż poprzez przygotowanie koncepcji dynamizacji importu – szkolenia handlowe
 • skok technologiczny importu w PUP POMOT Sp z oo
 • wzmocnienie strategii działania działalności B+R firmy Supo Cerber Sp z oo – szkolenia miekkie
 • wzmocnienie strategii działania firmy 990 Public Relations poprzez import usług doradczych
 • rozwój firmy SEKWENCJA poprzez sporządzenie koncepcji eksportu usług w zakresie IFS/Applications – szkolenia z zarządzania czasem
 • skok technologiczny i przyrost konkurencyjności Firmy OPTeam poprzez implementacja modelu B2B
 • – szkolenia handlowe
 • Stymulowanie intensyfikacji firmy poprzez zmianę procesu produkcyjnego i organizacyjnego dzięki uruchomieniu interaktywnych procesów biznesowych w CFE
 • Ultra Render – innowacyjna usługa zdalnego renderowania animacji i pojedynczych obrazów grafiki komputerowej – warsztaty biznesowe
 • Usprawnienie współpracy firmy MOTPOL Sp J (z Płońska) z Partnerami w wyniku rozbudowy systemu informatycznego – szkolenia z delegowania
 • Uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej wynalazku, jakim są solwaty docetaxelu i estrów C2-C3 alkilowych kwasu mrówkowego
 • Wdrażanie procesów B2B koniecznością dalszego dynamizacji dla przedsiębiorstw z branży marketingu i reklamy – treningi menedżerskie
 • Wirtualny serwis obsługi klientów Web Poligraf – warsztaty miekkie
 • Wykorzystanie analizy technicznej i fundamentalnej do inwestowania na rynku monet kolekcjonerskich
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – szkolenia firmowe
 • Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050 – warsztaty biznesowe
 • pozyskanie i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny unowocześnienie przedsiębiorstwa DEKSPOL
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia z przywództwa
 • Zintegrowana pompa wyposażona w silnik Yasa – szkolenia z zarządzania czasem}