Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr RMM/75 9 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Priorytetu Spójności

Program debata podczas konferencji obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Audyt jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Wykłady w Mikołajkach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: włocławski oraz radomski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych S.A., Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Zakłady Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S.A., kambaby.pl – Kamila Nobis, P.P.H.U. KADAC ELEKTRONIK , „AGROPROJEKT-SERWIS” Mariusz Fijałkowski, BRENEN POLSKA Henryk Włodarczyk, Control Process , Instytut BHP Sp. z o.o., Laboratorium MSF Sp. z o.o., SYGNITY , Yawal S.A., LIS Poland Sp. z o.o., Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., Auto-Drobot Jan Drobot i Synowie Spółka Jawna

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.