Pomoc pieniężna na warsztaty z zarządzania

Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Podkarpacki Fundusz Edukacyjny” na trzy Szkolenia Z Zarządzania grant uzskały następujące projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Technologów w przedsiębiorstwie Konwikpol
 • Szkolenie zarządzania firmą potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „zoptymalizowana procedura produkcji pelet
 • import źródłem sukcesu firmy EKO-TECHMOT Miśkiewicz S.J.
 • zaawansowana, przyjazna środowisku komora detonacyjna dla ładunków do 2 kg TNT (trotylu)
 • opracowanie nowoczesnych materiałów, technologii i wyrobów uszczelniających i tłumiących drgania dla motoryzacji
 • opracowanie technologii produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • sporządzenie i wdrożenie procedury produkcji ziołowych suplementów diety w płynie (shotów).
 • sporządzenie i uruchomienie nowej linii wzorniczej spełniającej oczekiwania klienta Europejskiego
 • opracowanie i wdrożenie wzoru użytkowego uniwersalnego pustaka wykonanego technologią wibroprasowaną
 • opracowanie KONCEPCJI I wdrożenie DO PRODUKCJI metodyki WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK
 • sporządzenie receptury i technologii produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • opracowanie wzoru użytkowego szafy dla osób z ograniczeniem ruchowym.
 • plan Fineus – e-kontroling finansowy dla MSP
 • zbudowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie
 • projekt bezobsługowego generowania aplikacji na urządzenia mobilne.
 • moduł laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów
 • stworzenie portalu społecznościowego o tematyce sportów ekstremalnych umożliwiającego m.in. elektroniczną rejestrację uczestników zawodów.
 • uruchomienie nowoczesnego systemu odczytywania i identyfikacji kodów multimedialnych i kreskowych za pomocą głosu
 • uruchomienie koncepcji intensyfikacji eksportu dla nowoczesnych, innowacyjnych usług informatycznych
 • uruchomienie systemu B2B do zarządzania organizacją eventów
 • uruchomienie technologii produkcji opakowań o podwyższonej barierowości opracowanej przez Politechnikę Mediolańską
 • wypracowanie innowacyjnego portalu płatności masowych ExpertPoint.pl
 • stworzenie elektronicznego modelu informacji o koncertach muzycznych
 • wypracowanie mobilnego serwisu e-Logo-Edukacja opartego o innowacyjne e-usługi: e-logopedia i e-statystyka
 • zbudowanie mobilnego serwisu Pluma do zarządzania systemami.

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie załogi