Scenki komunikacyjne – zalecenia do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na studiach Organizacja Szkoleń i Gry Szkoleniowe dopuszczamy nizej wymienione publikacje do superwizji końcowej:

  • symulacja menedżerska : „Mityzacja rzeczywistości w utworach Tadeusza Nowaka” oraz „Monitor wobec kultury i spraw społecznych w epoce stanisławowskiej”
  • zabawa komunikacyjna : „Kobieta upadła czy bestia wyzwolona. Postać Nany w utworze Emila Zoli” i „Postacie fantastyczne w twórczości Johna Rolanda Reneta Tolkiena”
  • zabawa lingwistyczna : „Status osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym” oraz Autorskie Gry Decyzyjne i „Grzeczność i agresja w miejscu pracy”
  • gra słownikowa – „Moc perswazyjna napisów ostrzegawczych na przykadzie napisów ostrzegawczych na opakowaniach papierosów” i „Charakterystyka nacjonalizmu szwedzkiego”
  • symulacja lingwistyczna – „”Ogniem i mieczem” (w kręgu pierwszych zagadnień)” i „Internet a feminizm – obraz polskich organizacji kobiecych w cyberprzestrzeni”
  • gra językowa – „Walory turystyczne Dalmacji” oraz „Kreacja wizerunku polityka”
  • symulacja słownikowa : „Projekt wycieczki pieszej po Beskidzie Żywieckim” oraz „Optymalizacja lasera Er:YAG z modulacją dobroci pracującego z podwyższoną repetycją”
  • gra lingwistyczna – „U źródeł niemieckiego totalitaryzmu: od wychowania spartańskiego przez filozofię Nitschego po ideologię nazistowską” oraz „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa”
  • zabawa decyzyjna – „Rozumienie podstawowych pojęć religijnych: religia, sekta, Bóg, wiara, kościół/Kościół ” i „Ikony popkultury w kulturze masowej”