Scenki menedżerskie – monogram dr hab. Buchacz


Gry komunikacyjne – lista na szkolenia:

 • Gry Szkoleniowe poziom postawowy
 • „Ocena biznesowa stopnia gotowości potencjalnych beneficjentów działania 10.2 POIiŚ do realizacji projektów szkoleniowych w odniesieniu do stanu przygotowania dokumentacji projektowej
 • Symulacje szkoleniowe , dr A. Chajdas
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- I raport cząstkowy
 • Gorce ’72

 • Gry biznesowe , prof. dr hab. C. Boliński
 • Metaewaluacja biznesowa i menedżerska projektów szkoleniowych systemowych realizowanych w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena biznesowa stanu realizacji celów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2011 r.
 • Poznań – zarys dziejów
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zBadanie zarządzania efektów kampanii promocyjnej
 • Wartości społeczne turystyki studenckiej – sesja naWielka Brytaniaowa AWF i ZSP
 • Miejski Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski „Wieczór przy świecach”
 • Mistrzostwa Sosnowca Szkół Gimnazjalnych w Badmintonie Chłopców
 • Masaż w wybranych jednostkach chorobowych – Tom 1 – Adam Zborowski (200)
 • Kryzys psychoanalizy – Erich Fromm (807)
 • Plan Ikar (tom 1) – Robert Ludlum (1689)
 • Malloreon (tom 1 – Strażnicy zachodu) – DAVID EDDINGS (2478)
 • Pięciotygodniowa podróż balonem nad afryką – Juliusz Verne (2950)
 • Człowiek, który szedł do domu – James Tiptreeir (3463)
 • Rozmowy o Biblii – Nowy testament – Anna Widerkówna (4508)
 • Śmierć prześmiewcy – Garry Kilworth (5060)
 • Czerwcowe – Anna Robak (5449)
 • Tadeusz – Eliza Orzeszkowa (6081)
 • Poezja polska w latach 1939-1965 (tom 1) – Edward Balcerzan (6999)

 • Symulacje strategiczne , prof. C. Bugielski