Scenki strategiczne – materiały do egzaminu


Informujemy iż na studiach Organizacja Szkoleń i Gry Integracyjne akceptujemy prezentowane na niniejszej liście publikacje do zaliczenia:

  • gra lingwistyczna – „Prawa człowieka w Unii Europejskiej” i „Filmowym szlakiem po Lombardii”
  • symulacja biznesowa – „Pomoc społeczna w samorządzie terytorialnym na studium przypadku gminy” oraz „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa”
  • gra menedżerska : „Bułgarzy w ocenie własnej i w oczach Polsków” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Unia Europejska, a kultura. Wymiar kulturalny programow wspólnotowych w latach 2000-2013”
  • symulacja komunikacyjna – „Wiatry lokalne na Ziemi” oraz „Figury Prometeusza i Syzyfa w literaturze egzystencjonalnej”
  • gra strategiczna : „You Tube jako nowe zjawisko agresji. Medioznawcze formy zjawiska” i „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera”
  • zabawa zespołowa : „Bohaterowie powieści kryminalnych Agathy Christie i Georgesa Simenowa” i „System ubezpieczeń społecznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej”
  • zabawa słownikowa – „Kult świetego Jana Nepomucena w Polsce w Wielkopolsce” oraz „Manipulacja i perswazja w prasie młodzieżowej”
  • zabawa biznesowa : „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce” i „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985”
  • gra zespołowa – „Dziedzictwo retoryczne we współczesnej reklamie” i „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a”