Scenki szkoleniowe – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne zaleca się następujące tezy do egzaminu:

  • zabawa biznesowa : „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” i „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji”
  • zabawa zespołowa – „Jak media oddziaływują na rozwój agresji u młodzieży” oraz „Język druków wydanych przez „Solidarność” w latach 80-tych”
  • zabawa edukacyjna : „Mogilno: współrzędne czasu historycznego przestrzeń geokulturowa” i Gry Symulacyjne oraz „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach”
  • symulacja menedżerska : „Anglicyzmy w prasie młodzieżowej” oraz „Zastosowanie spektroskopii plazmy wzbudzanej laserowo do identyfikacji wybranych substancji organicznych”
  • symulacja menedżerska – „Terroryzm nacjonalistyczny na modelu Irlandzkiej Armii Republikańskiej” oraz „System wartości w utworach Hip-Hopowych”
  • gra zespołowa : „Średniowieczne dramatyzacje liturgiczne okresu Wielkiego Tygodnia w Polsce” oraz „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na studium przypadku „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)”
  • symulacja decyzyjna – „Buddyjski ośrodek medytacyjny Diamentowej Drogi w Poznaniu jako przykład polskiej fascynacji religiami Dalekiego Wschodu” i „Wizerunek artysty w powieściach Ignacego Witkiewicza”
  • symulacja strategiczna – „Komunikacje w internecie. Wspołczesny obraz polskiej kultury popularnej” oraz „Igrzyska gladiatorskie”
  • symulacja kreatywna – „Wskrzeszenie antyku w dobie Mussoliniego” i „Manipulacja i perswazja w prasie młodzieżowej”