Subwencje na warsztaty menedżerskie


Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Świętokrzyski Program Pomocowy” do zaawansowanego etapu dopuszczono niżej wymienione wnioski:

 • – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie cyfrowej platformy tłumaczeń w modelu usługowym B2C – treningi z przywództwa
 • Wykłady Z Zarządzania w Warszawie – treningi z przywództwa
 • wypracowanie ogólnodostępnego cyfrowego systemu wsparcia zarządzania zasobami domowymi i przedsiębiorstw – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie portalu cyfrowego do tworzenia i publikacji książek cyfrowych (e-book) – treningi z zarządzania czasem
 • stworzenie portalu ZamieszkamTupl do prezentacji ofert firm oraz wirtualnego planowania domu – szkolenia pracownicze
 • wypracowanie, wdrożenie i świadczenie e-usługi w postaci bezobsługowego systemu rozliczania świadczeń z NFZ przez spółkę Bluemed – szkolenia menedżerskie
 • modułowe technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego dynamizacji kraju – warsztaty z obslugi klienta
 • zoptymalizowanie potencjału nowoczesnego i konkurencyjnego Alfa models Sp z o o poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych – warsztaty z delegowania
 • AMBER-NETpl – struktura internetowa automatycznie gromadząca i udostępniająca informacje o aktualnych ofertach przetargowych – warsztaty z komunikacji
 • Badania i wdrożenie na rynek substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – szkolenia z konfliktów
 • Bezpieczny model Autoryzacji Transakcji mobilnych Oparty o urządzenie Zewnętrzne – szkolenia z obslugi klienta
 • – treningi pracownicze
 • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – szkolenia z konfliktów
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJACE PRZEDSIEBIORCE DO POZYSKANIA – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie tarcz hamulcowych o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa – szkolenia z obslugi klienta
 • Ekspercki model do szacowania wartości rynkowej nieruchomości – treningi ze stresu