Symulacje biznesowe – podstawy programowe do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na kursie Andragogika i Gry Umiejętnościowe proponuje się tu przedstawione tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja menedżerska – „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej” i „Honor i jego znaczenie w islamie na studium przypadku dostępnych aspektów życia religijnego i rodzinnego”
  • zabawa decyzyjna – „Polsko-ukraińskie miejsca pamięci na drodze ku pojednaniu. Obserwacja na podstawie seminariów historycznych Polska-Ukraina: trudne pytania” i „Afrodyta/Wenus jako przykład przedstawienia wizerunku kobiety w literaturze i sztuce antycznej”
  • gra strategiczna : „Prawosławie na Dalekim Wschodzie” i Symulacje Menedżerskie oraz „Powieść „Wichrowe Wzgórza” Emily Bronte w ujęciu gynokrytyki ”
  • symulacja kreatywna – „Unia Europejska, a kultura. Wymiar kulturalny programow wspólnotowych w latach 2000-2013” oraz „Instytucje ochrony strony biernej procesu karnego w świetle obowiązującej regulacji prawnej”
  • symulacja edukacyjna – „Portrety kobiet w pierwszych dramatach Gabrieli Zapolskiej” oraz „Wikipedia jako źródło informacji na przykładzie historii PRL-u”
  • zabawa decyzyjna : „Przezwiska nadawane przez uczniów na studium przypadku wychowanków SOSW nr II w Gnieźnie” oraz „Metody prowadzenia śledztwa przez detektywów w powieści kryminalnej”
  • gra kreatywna – „Program wymiany zagranicznej The Lifelorg Learning Programie Erasmus jako przykład spotkania wielu kultur” i „Koncepcja miłości romantycznej na podstawie ocenianych utworów literackich”
  • gra biznesowa : „Strategia reklamowa rodzinnej firmy usługowej” oraz „Tabu krwi”
  • zabawa kreatywna : „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach” oraz „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie pierwszych egzemplarzy z lat 1994-2010”