Symulacje edukacyjne – problematyka do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Doświadczalne rekomenduje się tu przedstawione zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa biznesowa : „Działania promocyjne kształtujące wizerunek miasta na modelu Gniezna” i „Stroje ludowe macedońskie i wielkopolskie. Detekcja porównawcza”
  • zabawa menedżerska – „Obraz Albanii w dzielach Ismaile Kadare – próba nawiązania dialogu ze światem” i „Romantyczna podróż. Na podstawie biografii Juliusza Słowackiego”
  • zabawa językowa – „Małżeństwo w starożytności chrzescijańskiej” i Symulacje Menedżerskie oraz „Wizerunek kobiet, mężczyzn i dziecka we współczesnej, polskiej reklamie telewizyjnej ”
  • symulacja menedżerska : „Problematyka społeczna zawarta w listach św. Augustyna (Ep. 1-75)” i „Opinie obserwowanych grup pacjentów na temat poprawy zdrowia po pobycie w uzdrowisku”
  • zabawa językowa – „Limeryk – charakterystyka i konkretyzacje gatunku” oraz „Katolicyzm – Prawosławie. Geneza rozdziału i próby zjednoczenia”
  • zabawa słownikowa – „Weryfikacja powieści psychologicznejna przykladzie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego” oraz „Wyszukiwanie, klasyfikacja i udostępnianie informacji w internecie – porównanie usług Google i Yahoo”
  • zabawa edukacyjna : „Prawosławie w Polsce” oraz „Flora i fauna w ikonografii malowanych cerkwi Bukowiny”
  • gra lingwistyczna : „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na modelu anonsów towarzyskich” i „Wojsko polskie w misjach pokojowych NATO w latach 1998-2007”
  • zabawa edukacyjna : „Kobieta w poszukiwaniu tożsamości na podstawie powieści Gustawa Flauberta „Pani Bovary”” oraz „Współczesny przewodnik po Katedrze Gnieźnieńskiej ”