Symulacje menedżerskie – materiały do pracy magisterskiej


Informujemy iż na programie Trening Kreatywny i Gry Integracyjne zezwala się na nizej wymienione tematy do egzaminu:

  • symulacja menedżerska – „Dobra kłótnia, czyli o negocjacji w rodzinie” oraz „Zróżnicowanie promieniowania słonecznego na obszarze Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych”
  • gra językowa : „Stroje ludowe macedońskie i wielkopolskie. Analiza porównawcza” oraz „Układy zasilania kwantowych laserów kaskadowych stosowanych w spektroskopii”
  • symulacja decyzyjna – „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja” oraz Systemowe Symulacje Menedżerskie Wytwarzane Dla Kierowników Projektów oraz „Językowy wizerunek kobiety w czasopismach „Twój Styl” i „Poradnik Domowy””
  • symulacja decyzyjna : „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur” i „Wampiry i krwiopijcy – postacie historyczne i literackie w kulturze europejskiej”
  • gra edukacyjna : „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym” i „Projekt własnego gospodarstwa agroturystycznego w Wylągach”
  • gra kreatywna : „Prawo do śmierci – rozważania wokół eutanazji” oraz „Synteza mobilnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”
  • gra językowa – „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ” i „Dialog międzykulturowy w programach Unii Europejskiej. Teoria, a praktyka”
  • gra decyzyjna : „Inspiracje antyczne w początkach USA” oraz „Unia Europejska, a kultura. Wymiar kulturalny programow wspólnotowych w latach 2000-2013”
  • zabawa komunikacyjna – „Komunikacje w związku partnerskim” oraz „Analiza pracy spektrofotometru podczerwieni z użyciem strefowych filtrów spektralnych”