Szkolenia Team Building – Zielonogórski Warsztat


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji uprzejmie składają wyrazy wdzięczności w imieniu Grupy Kapitałowej za zaangażowanie na mecenat merytoryczny – podpisano: Ryszard Dobiecki, Borys Celiński, Alan Grocholski i Jarosław Waniek

 • Filozoficzne aspekty mistyki
 • Letni Panel Dyrektorów Personalnych Zabawy Integracyjne gry przygodowe
 • Topika Zagłady: założenia – możliwości – perspektywy
 • Ogólnopolskie Spotkanie integracyjne Spektroskopii Mossbauerowskiej OSSM 2016
 • Na szczęście nadzieja … nadzieja na szczęście. Pan jest moją nadzieją.
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building „Air law and technology. Prawo lotnicze a także kosmiczne oraz forum technologii”
 • VIII Kurs Branżowy team building poświęcona Wandzie Szuman „Przyjmuję obce, oddaje swoje” – rodzinna piecza zastępcza
 • XXII Studium Przypadku team building Naukowe „Regionalne zagadnienia edukacyjne Inżynierii Środowiska”
 • Polsko-Azerbejdżańska Konferencja Młodych Naukowców „Rolnictwo, obszary wiejskie, gospodarka żywnościowa”
 • VII FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie zwiększenia uprawnień pieszych na przejściach
 • Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych oraz obronnych. Rezydencje Rzeczypospolitej w latach 1569-1772. Centrum jak również rubieże
 • W stronę piękna. O prawnych problemach estetyzacji przestrzeni publicznej
 • adrogogika ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku
 • Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Niepełnosprawność. Praca. Rodzina