Wyjazdy Team Building – Olsztyński Kurs


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie w pas się kłaniając dziękują ze strony Rady Pogramowej za kilka chwil dedykowanych na wymianę działań promocyjnych – podpisano: Konrad Ambroży, Konrad Wiszowaty, Dariusz Zaremba i Bolesław Dąbek

 • Stosunki międzynarodowe w Rogu Afryki – wczoraj oraz dziś / International Relations in the Horn of Africa – yesterday and today
 • Gudniowy Kurs Coachów sektora NGO Eventy Team Building
 • ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ A RZETELNOŚĆ PROCESU KARNEGO
 • Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Onkologii Ginekologicznej –Postępowanie w nawrotach nowotworów narządów płciowych Poznań 2016
 • VIII Humanistyczny wiatr od morza; Między sacrum a profanum.
 • Warsztat „Wpływ ogrzewania zabytkowych kościołów na przenoszenie jak również osadzanie pyłów”
 • VI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Teoretyczna team building „Współczesne możliwości i zagrożenia zrównoważonej automatycznego montażu a także konsumpcji”
 • Współczesne techniki budowy, wzmacniania jak również przebudowy mostów. 9-10 czerwca 2015 r., Poznań-Rosnówko.
 • Zebranie Dydaktyczno-Szkoleniowe Oddziału Śląskiego PTAiIT Wisła 22-24.05.2015
 • Warsztat Seminaryjny team building pt.”Intaglio. Tradycja jak również Nowoczesność”
 • Potencjał badawczy ING PAN dla nauki i praktyki, Warszawa. 4.12.2014
 • multifunkcyjna Szkolenie Symulacyjne team building „Konflikt Społeczny. Uwarunkowania, Specyfika, Przezwyciężanie, Skutki”
 • Dokąd prowadzą nas słowa?
 • Regionalny i lokalny wymiar polityki społecznej – diagnozy jak również praktyka