Zabawy integracyjne – Zawierciański Warsztat


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy serdecznie dziękują w imieniu Rady Honorowej za zaangażowanie na mecenat merytoryczny – podpisano: Emil Dębiński, Rafał Fornalski, Chrystian Bużeński i January Białas

 • II Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych
 • Listopadowy Kongres Mentorów sektora usługowego Zabawy Team Building gra kryminalna
 • Misericordia Dei et hominis. Interdyscyplinarne spojrzenie na doświadczenie miłosierdzia
 • Encyklika Laudato Si’ inspiracją badań i działań w zakresie prawnej i faktycznej protekcji środowiska
 • I Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa „nowe terapie w hematologii”
 • XIV Konferencja Laboratoryjno – Szkoleniowa europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy
 • Polska wobec globalnych wyzwań. Perspektywa szczecińskiej politologii. Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building z okazji 30-lecia powstania Instytutu Politologii i Europeistyki US
 • Współczesne szanse jak również zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
 • Małżeństwo a także rodzina w budowaniu cywilizacji miłości
 • Seminarium: „Akademia Innowacyjnego Przedsiębiorcy. Jak dobrze zarządzać projektem”
 • XIX Zjazd Członków akademickiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona jak również inauguracja Śląskiej Grupy
 • V Konferencja Laboratoryjno-Szkoleniowa dla lekarzy POZ
 • Spotkanie team building „Działania Inspekcji Transportu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa przewozów osób jak również ładunków”
 • Konferencja dla Nauczycieli Szkół Średnich Rolniczych „Sieczkarnie polowe” oraz „Kombajny zbożowe”