Zawiadomienie – test – Szkoła Trenerów

Zawiadomienie – zaliczenie – Szkoła Dla TrenerówW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Szkoła Coachów HR:

Zadaniem trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych pracowników jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a potem zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Pierwszym projektem jest program warsztaty ze stylów przywództwa

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Techniki sprzedaży: skuteczny handlowiec
 • Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce – klucz do sukcesu realizowanej inwestycji
 • Komunikacja interpersonalna z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (gra szkoleniowa)
 • Profesjonalna i przyjazna obsługa klienta


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA
 • ŁAŃCUCKI KLUB SPORTOWY STAL ŁAŃCUT
 • BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PEDIATRII
 • MIEJSKI KLUB SPORTOWY „LIMANOVIA” W LIMANOWEJ
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYBNEJ
 • MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW, ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW W KRAKOWIE
 • FUNDACJA PWC
 • ROZWOJU DZIECKA”
 • FUNDACJA „POMÓŻMY MARZENIOM”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W BOBROWNIKACH
 • CARITAS „POMAGAM BLIŹNIEMU”
 • STOWARZYSZENIE HOSPICJUM MARYI KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W KRAKOWIE
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA DĘBICA – KĘDZIERZ
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI „KROPELKA” W KATOWICACH