Wydarzenia motywacyjne – nagrodzeni uczestnicy

Wszystkim poniższym uczestnikom naszych szkoleń bardzo dziękujemy (oraz przyznajemy opisane niżej upominki) za włożony wysiłek na rozwiązanie testu badawczego, który przesłali Państwu nasi instruktorzy Bogumił Bienias, Anastazy Czaja, Fabian Piotrowski i Arkadiusz Krudowski w czasie seminarium Szkolenia Integracyjne

  • Robert Malinowski, Kasjer walutowy, Stoczek Łukowski, dostaje od nas zaproszenie na moduł coachingowy „ Efektywna obsługa trudnego i wymagającego klienta” lub jedną z naszych gier integracyjnych a także książkę „Podstawy pedagogiki pastoralnej”
  • Maciej Błach, Lekarz , Stąporków, przyznajemy darmowy wstęp na warsztat zamknięty „Efektywne przekazywanie informacji i komunikowanie perswazyjne” lub warsztat z pracy zespołowej a także publikację „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 38”
  • Witold Szlagowski, Scenarzysta, Maciejowice, dostaje od nas zaproszenie na panel dyskusyjny „Komunikacja międzykulturowa” lub wyjazd team building i publikację „Współczesne neopogaństwo słowiańskie – konstrukcja, rekonstrukcja czy destrukcja?”
  • Florian Kurzeja, Historyk sztuki , Szerzyny, zdobywa wejściówkę na moduł coachingowy „kierowanie zespołem reprezentantów handlowych” lub szkolenie team building a ponadto wydawnictwo „Szkolenia z udziałem osób niepełnosprawnych”
  • Robert Nowicki, Diagnosta samochodowy, Radgoszcz, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „ rozwój jakościowy dostawców” lub event motywacyjny plus wydawnictwo „Wynagradzanie reprezentantów handlowych”
  • Bernart Górniak, Rzecznik patentowy, Rachanie, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „Efektywne prowadzenie zebrań oraz inne nowoczesne mechanizmy wewnętrznej komunikacji bezpośredniej” lub wyjazd integracyjny oraz publikację „nowoczesne mechanizmy i nowoczesne mechanizmy badań pedagogicznych”
  • Florencjusz Małachowski, Inżynier odlewnik, Kostomłoty, zdobywa wejściówkę na warsztat zamknięty „warsztat potencjału menedżerskiego: komunikacja w zespole, motywacja nowozatrudnionych osób” lub event motywacyjny a dodatkowo publikację „Od indyferentyzmu do neopogaństwa. Oceny „warunków zastanych” w Polsce przez Romana Dmowskiego i Jana Stachniuka w świetle ich stosunku do religii katolickiej”