Pomoc pieniężna na treningi z zarządzania


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Pomorski Fundusz Społeczny” do drugiego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście granty:

 • – szkolenia pracownicze
 • – szkolenia z przywództwa
 • Pracownicze Szkolenia Z Zachowan Asertywnych W Kielcach – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie platformy informatycznej dla modelów testów e-learningowych TestByNet – warsztaty z delegowania
 • stworzenie platformy z innowacyjnymi e-usługami w postaci audiolearning-u, wyszukiwarki i automatycznie generowanych testów – treningi z komunikacji
 • zbudowanie serwisów informacyjnych oraz sieci samoobsługowych punktów dostępu do internetu w powiecie kartuskim i kościerskim – treningi z zarządzania projektem
 • stworzenie, implementacja i promocja platformy 6 zintegrowanych e-usług dostarczającej firmom potrzebnych im zwykle systemów w postaci e-usług – warsztaty zamkniete
 • wzrost konkurencyjności RM GASTRO sp z oo poprzez wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego B2B – warsztaty ze stresu
 • modelowe rozwiązanie B2B oparte na dwóch modelach Zeus i Westa – warsztaty z konfliktów
 • Aktywne wspieranie ekspansji społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę globalnego serwisu i oprogramowania Open Source Wikia możliwą dzięki utworzeniu nowoczesnego środowiska testowego opartego na koncepcji Continuous Integration (CI) – treningi z komunikacji
 • standaryzacja PROCESÓW LOGISTYCZNYCH ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ W procedury B2B – warsztaty z przywództwa
 • Bio na Eko Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw – warsztaty z komunikacji
 • Budowa drugiego pieca szklarskiego Stolzle Częstochowa Sp z oo – wdrożenie innowacji – treningi z przywództwa
 • Centrum archiwizacji obrazów morfologicznych i cyfrowej bazy zasobów obrazów mikroskopowych – szkolenia z konfliktów
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań produkcji tektury i opakowań – treningi z komunikacji
 • e-Backup – wypracowanie modernizacyjnej platformy zdalnych kopii bezpieczeństwa danych – szkolenia z konfliktów
 • EKSPERTYZY NA eksport – BUDOWANIE POLSKIEJ MARKI RZECZOZNAWCZEJ – szkolenia ze stresu