Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją działania funduszowego nr FUK/25 5 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Panatlantyckiego Funduszu Społecznego

Program debata w czasie panelu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Analiza jakości implementacji założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele Na Treningi w Częstochowie
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Raporty z ewaluacji ex-ante programów operacyjnych i NPR – wersja polska
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant zostany omówiony w aspekcie wpływu w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa roślin włóknistych
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: złotoryjski oraz starogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: PIASKOWY DARIUSZ Uslugi Budowlano – ślusarskie Piaskowy Dariusz, Mostostal Kraków S.A. , Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., Spółdzielnia Inwalidów TELEMIK, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Telewizji Satelitarnej „KOR-SAT” , „EMITER” Przedsiębiorstwo Usługowe Eugeniusz Moczała, AZETX Piotr Czarczyński, Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych Polon-Poznań Sp. z o.o., Instytut Biologii Medycznej PAN, LEASEBROKER , Paweł Błaszczyk BIS, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Air Market sp. z o.o., Metropolitan Studio Karolina Tomys, Integer.pl SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.