Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Przy określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił pracodawca, a później taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ogromne znaczenie ma prewencja, dlatego też w tego typu działania często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy przy tym projekcie mogą skorzystać poza tym z licznych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu będzie można zainicjować odpowiednie działania zapobiegające, a dodatkowo zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, czynnik ten jest jednym z bardzo często występujących powodów nieobecności pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na rozmaitych obszarach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować powiększające się problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a zostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie wiedzą zupełnie, jak niepożądane skutki dla nich może nieść stresujące życie. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.